Leden van de KNMT ontvangen het blad van het Nt automatisch. Niet-leden kunnen een abonnement nemen voor € 130,00 per jaar. Mondhygiënisten en assistenten krijgen vijftig procent reductie.

Buiten Europa kunnen leden het Nt alleen digitaal lezen, tenzij zij nadrukkelijk aangeven de papieren versie te willen ontvangen.

De toeslag voor verzending buiten Europa bedraagt € 17,50.

Een abonnement dat tussentijds ingaat, wordt naar rato berekend.  Een abonnement heeft een looptijd van één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn bedraagt één maand. Voor vragen over of het afsluiten van abonnementen: (030) 607 62 56, ledenadministratie@knmt.nl.

Losse nummers: à € 9,00 (ISSN 0028-2111).
het Nt verschijnt in 2018 11 keer .

Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan ledenadministratie@knmt.nl, (030) 60 76 256.

Nederlands tandartsenblad
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein
www.ntdigitaal.nl
www.facebook.com/nederlandstandartsenblad
@ntdigitaal

Bezoekadres
Geelgors 1
3435 CA Nieuwegein
T. (030) 607 62 51
F. (030) 607 63 01
E. nt@knmt.nl