Het gebruik van de tariefcombinatie V21-V60 vóór 8 mei 2013 was niet verboden voor tandartsen. Deze uitspraak heeft het Hof Arnhem Leeuwarden vorige week gedaan naar aanleiding van de vordering van Achmea om volgens hen onterecht gedeclareerd geld door deze codecombinatie terug te krijgen. Volgens Achmea was uit uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege en de Centrale Klachtencommissie gebleken dat de combinatie V21 en V60 verboden was en hadden tandartsen zich hieraan moeten houden. Het Hof veegt deze gedachtegang van tafel en stelt dat van individuele tandartsen niet verwacht kan worden van al deze uitspraken op de hoogte te zijn en zij de inhoud van de uitspraken in de praktijk overnemen. Ook neemt het Hof in aanmerking dat Achmea in haar jaarlijks gevoerde spiegelgesprekken nooit enige opmerking heeft gemaakt over de behandelcombinatie V21-V60. Inmiddels zijn de omschrijvingen in de tariefbeschikking aangepast en is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om de combinatie V21-V60 te declareren. Een deel van de vordering van Achmea betrof ook de code C29. Het Hof wees dit onderdeel van de vordering van Achmea wel toe. Het Hof stelt kort gezegd dat tandartsen ten aanzien van deze code wel bekend hadden moeten zijn met het feit dat deze code alleen in combinatie met C11, C12 en C29 kon worden gedeclareerd. De KNMT is content met de uitspraak en vindt dat hierdoor duidelijk is geworden dat Achmea destijds tandartsen ten onrechte publiekelijk als fraudeurs heeft neergezet. Meer informatie hierover is te vinden op knmt.nl. (KG)

 

Nieuws categorie: 
Thema: 

Geef een reactie

CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.