Al tien jaar geldt een numerus fixus van 243 plaatsen voor de studie tandheelkunde. Het aantal aanmeldingen is vier tot zes keer zo groot. Dat maakt forse selectie nodig, waarvoor elke universiteit een eigen systeem hanteert.

Tot dit jaar mochten universiteiten nieuwe studenten aannemen via een gecombineerd systeem: een deel via loting en een ander deel door decentrale selectie. Per 2017 is dat veranderd. Voor studies met een numerus fixus – zoals tandheelkunde – is alleen aannemen via selectie nog toegestaan. De winst van selecteren moet zijn dat universiteiten, door voor de meest geschikte kandidaten te kunnen kiezen de studie-uitval beperkt weten te houden. Voor de aankomende studenten zou selectie de kans moeten bieden hun kwaliteiten en motivatie voor het vak optimaal in beeld te brengen. Als een kandidaat praktijkervaring heeft, zoals via een snuffelstage, kan dat voor extra onderbouwing van de motivatie zorgen.

Bij ACTA hebben zich in 2017 circa 740 kandidaten via Studielink aangemeld. Van hen hebben er 594 daadwerkelijk aan de selectiedag deelgenomen. ACTA neemt er daarvan 144 aan – met het oog op uitval 16 méér dan de vastgestelde numerus fixus. De selectie vindt plaats aan de hand van een toetsdag en een persoonlijk dossier. Beide leveren een score op die wordt opgeteld. ACTA toetst de biomedische kennis, de sociale intelligentie plus communicatievaardigheden (in 2017 verviel deze toets) en taalvaardigheid plus cijfermatig en ruimtelijk inzicht. Een motorische toets maakt geen onderdeel meer uit van het programma.

In Groningen is jaarlijks plaats voor 48 eerstejaars. Ook hier is het aantal aanmeldingen vier tot zelfs vijf keer zo hoog. Circa 70 procent van de studenten tandheelkunde is vrouw. Ook in Groningen tellen inhoudelijke toetsen stevig mee. Er wordt van de kandidaat zo’n zestig uur aan voorbereiding op de selectiedag verwacht. Kandidaten met een 8 of hoger als gemiddeld overgangs- of eindcijfer voor de relevante vakken krijgen extra punten binnen de rangorde. Dat geldt ook bij aantoonbare uitmuntende prestaties op andere terreinen, zoals sport of cultuur.

In Nijmegen deden dit jaar 384 kandidaten mee aan de selectie: 67 van hen worden aangenomen. Die verhouding – circa 6:1 – is al jaren het beeld.  In Nijmegen moeten kandidaten hun motivatie onder meer laten zien via een huiswerkopdracht vooraf. Die bestond dit jaar uit het inventariseren van de organisatie van de mondzorg in twee Europese landen, inclusief een vergelijking met de Nederlandse situatie.

Lees het gehele artikel in Nt 12/2017 die 7 juli verschijnt.

Thema: 
NT-number: 
12
NT-year: 
2017

Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.