Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.

Klacht staat vaak los van je deskundigheid

Stan Banus is klachtenfunctionaris bij de KNMT. Op 28 oktober sprak hij op het congres ‘Meet other dentists’, georganiseerd door de KNMT.

"De nieuwe KNMT-klachtenservice – die op 1 januari dit jaar is ingegaan – loopt goed. Ongeveer driekwart van de klachten wordt via bemiddeling met succes afgehandeld. Dat is veel, in het verleden was dit wel eens rond de vijftig procent. Het begeleiden van een klachtenproces kost de nodige tijd. Het is een intensief traject, waarin je de nodige persoonlijke aandacht wilt geven aan zowel klager als aangeklaagde, die beiden in een heel vervelende situatie zitten. De doorlooptijd van een klacht is gemiddeld vijftig dagen, wat binnen de wettelijke termijn valt waarin een klacht moet worden afgehandeld. Maar het begeleiden van een klachtenproces kost de nodige tijd. Afhankelijk van de casus wordt de ene zaak natuurlijk sneller afgehandeld dan de andere. Er zijn onlangs overigens twee klachtenfunctionarissen bij de KNMT bijgekomen, waardoor het proces van klachtafhandeling sneller en persoonlijker kan verlopen.

Dat proces gaat als volgt: nadat een patiënt bij de KNMT een klacht hee‑ ingediend, wordt de betreft ende tandarts hiervan per brief op de hoogte gesteld. Hierin wordt gevraagd of hij behoefte hee‑ aan een klachtenondersteuner. Dit is een collega-tandarts die de aangeklaagde emotioneel ondersteunt. Als de tandarts hiermee instemt, dan neemt de ondersteuner diezelfde week nog contact op. Er is veel behoefte aan klachtenondersteuners, bijna iedere aangeklaagde tandarts maakt er gebruik van. Als klachtenfunctionaris heb ik geen contact met de ondersteuner. Ik ben onafhankelijk en richt me volledig op de bemiddeling tussen tandarts en patiënt. Het is in de bemiddelingsfase ook mogelijk om in gevallen de hulp van een deskundige in te roepen. Mocht bemiddeling niet lukken, dan kan de patiënt zijn zaak aanhangig maken bij de Geschilleninstantie Mondzorg. In die fase heb ik er als klachtenfunctionaris in principe niets meer mee te maken. Over het algemeen zijn tandartsen goed op de hoogte van de werking van de klachtenregeling. Dit jaar zijn er tot nu toe ongeveer vijfhonderd klachten ingediend, waarvan er zo’n vierhonderd zijn afgehandeld. Bij de meeste klachten wil de patiënt geld zien. Dit komt omdat tandheelkunde grotendeels niet in de basisverzekering zit en mensen een behandeling direct in hun portemonnee voelen. Dit is wezenlijk anders dan in andere sectoren in de zorg. In bijvoorbeeld de huisartsenzorg en de psychiatrie draait het veel meer om bejegening en communicatie.

Een belangrijke tip is dat een aangeklaagde tandarts de klacht los moet zien van zijn deskundigheid. Bij veel tandartsen ontstaat een gevoel van schaamte en falen. Dat zou niet moeten. In feite kan elke tandarts een klacht tegen zich ingediend krijgen, bijvoorbeeld omdat het niet klikt met een patiënt, er iets per ongeluk fout ging of de patiënt iets niet goed hee‑ begrepen. Maar je moet een klacht eigenlijk zien als iets waarvan je kunt leren. In de geest van de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die in 2016 van kracht werd. Als je een klacht iets minder persoonlijk neemt, lukt het vaak beter om er van een afstandje naar te kijken en een oplossing te zoeken.” 

Thema: 
NT-number: 
18
NT-year: 
2017