Begin 2016 heeft het KRT een uitgebreide enquête gehouden onder KRT-geregistreerde tandartsen. Daarin is onder andere gevraagd naar hun mening over de activiteiten waaraan KRT-punten worden toegekend. De enquête markeerde het begin van een evaluatie. Eind 2016 en begin 2017 heeft het KRT in twee sessies met opleiders gesproken om hun mening te horen over de toekenning van KRT-punten. Na iedereen gehoord te hebben, is het scholingsreglement aangepast. Op 1 oktober 2017 treedt het nieuwe reglement in werking.

In het nieuwe reglement is opgenomen dat het principe: één uur scholing  =één KRT-punt consequent wordt gehanteerd. Er wordt dus niet langer een maximum van zes KRT-punten per dag scholing gehanteerd. In de criteria wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen klassikale en online scholing. Het nieuwe reglement gaat zo zuiver mogelijk uit van de registratie van tijdsbesteding aan deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de uitoefening van het beroep tandarts. Een aantal speciale voorzieningen die in het oude reglement was opgenomen, komt daarom niet terug in het nieuwe scholingsreglement. Dit zijn onder andere de regeling voor KRT-bonuspunten, een extra KRT-punt voor geaccrediteerde scholing en het afnemen van een toets. Uit de enquête onder deelnemers bleek ook dat er onvoldoende draagvlak was voor de toekenning van scholingspunten aan een algemene ledenvergadering. Ook is de lijst met activiteiten die tandartsen individueel kunnen opgeven, geëvalueerd. Alle activiteiten zijn nu in twee groepen verdeeld: vakinhoudelijk en algemeen. Vakinhoudelijke activiteiten tellen onbeperkt mee voor het aantal te behalen KRT-punten. Alle algemene activiteiten tezamen tellen voor maximaal de helft van het aantal te behalen KRT-punten mee. De volledige lijst met individuele activiteiten staat op www.tandartsenregister.nl.

 

Nieuws categorie: 
Thema: 

Geef een reactie

CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.