Journalistieke formule

Het blad en de site van het Nederlands tandartsenblad (Nt) worden uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud die wordt gemaakt op basis van journalistieke principes. De redactie legt via de Redactieraad verantwoording af aan de Algemene Vergadering van de KNMT. Het Nt publiceert ook kopij waarin niet het officiële bestuursstandpunt van de KNMT wordt weergegeven. 

Toegang site
De site heeft een openbaar en een beschermd deel. Het beschermde deel is alleen toegankelijk voor leden van de KNMT en abonnees van het Nt. Ze krijgen toegang met hun KNMT-lidnummer en hun postcode (1234 AB, inclusief spatie en hoofdletters). Abonnees krijgen een lidnummer toegewezen. Wie zijn lidnummer kwijt is geraakt, kan contact opnemen met de ledenadministratie van de KNMT: ledenadministratie@knmt.nl.

Ontwerp en realisatie website
X-Media Solutions, Doetinchem

Vragen over deze website
Voor vragen over de site kunt u terecht bij Evert Berkel: e.berkel@knmt.nl.

Meld u direct aan voor de Nt-Nieuwsbrief! Inschrijven

Nederlands tandartsenblad
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein
www.ntdigitaal.nl
www.facebook.com/nederlandstandartsenblad
@ntdigitaal

Bezoekadres
Geelgors 1
3435 CA Nieuwegein
T. (030) 607 62 51
F. (030) 607 63 01
E. nt@knmt.nl 

Redactie

Redactieraad

  • Paul Kalker
  • Extern adviseur
  • Jack Plooij
  • Lid
  • Raha Farhanghi
  • Lid
  • Rutger Batenburg
  • Voorzitter
  • Iris Eggels
  • Lid