Nieuwe concepten en groeipotentieel

Private equity heeft de afgelopen jaren de markt van de tandheel-kundige ketens ontdekt. Primair om geld te verdienen, secundair om de branche te professionaliseren. Volgens investeerders bieden de omstandigheden in de tandheelkundige markt kansen voor nieuwe concepten en zit er in dentale ondernemingen groeipotentieel

Zo’n tien procent van de tandheelkundige markt is momenteel in handen van ketens. Dit aandeel zal de komende jaren toenemen, is de verwachting. Private equity of investeringsmaatschappijen zien voor zichzelf kansen in deze markt. Dit zal enerzijds leiden tot meer efficiëntie in de zorg, anderzijds tot meer standaardisering en minder keuzevrijheid voor de patiënt, menen deskundigen.

Als een investeerder geld steekt in een bepaalde bedrijfstak, dan moet het wel gaan om een sector waarin men een professionaliseringsslag kan maken. Dat zegt Ewout Prins van Holland Venture, een investeringsmaatschappij die zich bezighoudt met private equity in onder meer de zorg. Het bedrijf is actief in deze sector omdat hierin nog het nodige geprofessionaliseerd en ontwikkeld kan worden, volgens Prins.
Dit geldt ook voor de tandheelkundige branche. Zo investeerde Holland Venture enkele jaren geleden in RDW-tandartsen, dat inmiddels onderdeel is van de CDC Groep. Deze wordt op zijn beurt weer ondersteund door Gsquare Healthcare, een investeringsmaatschappij in Londen. Overigens spreekt Prins liever van participatiemaatschappij dan van private equity, want dat wordt al snel geassocieerd met alleen geld verdienen. Volgens hem kan een investeerder namelijk ook bijdragen aan verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van een sector. Holland Venture was bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van de GGZ-jeugdorganisatie Optidact, wat er naar eigen zeggen toe heeft geleid dat meer kinderen geholpen konden worden en de kwaliteit omhoog ging.
Een investeerder die zich binnen de zorg alleen op de tandheelkunde concentreert is Bencis. Deze investeert in Dentconnect, waaronder ook Tandvitaal valt. Volgens Zoran van Gessel van Bencis bieden de omstandigheden in de tandheelkundige markt kansen voor nieuwe concepten en zit er in dentale ondernemingen groeipotentieel.

Trends
Een aantal trends in de tandheelkundige sector zorgt ervoor dat private equity mogelijkheden ziet voor schaalvergroting, groei en meer efficiëntie, aldus Dagmar Enklaar. Zij werkt voor adviesbureau Boer & Croon, dat is gespecialiseerd in het adviseren bij transacties in de zorg. Zo zal de komende jaren vanwege de vergrijzing van de tandartsenpopulatie het aantal tandartspraktijken dat ter overname wordt aangeboden groeien. Daarnaast komen er meer vrouwelijke tandartsen in het veld. Die geven vaak de voorkeur aan parttime werken als zzp’er of in loondienstverband in plaats van het starten van een eigen praktijk. Ook een toenemende administratieve druk is een trend die tandartsen ervan weerhoudt om voor zichzelf te beginnen. Verder werkt de huidige tandarts graag in groepsverband en is het in sommige regio’s moeilijk om goede tandartsen te vinden. Private equity kan door middel van schaalvergroting - onder meer door ketens te ondersteunen - deze ontwikkelingen faciliteren, aldus Enklaar.
De trends staan ook in het brancherapport dat de Rabobank eind 2015 publiceerde. Daarin meldt de bank tevens dat de vraag naar mondzorg op (middel)lange termijn groot zal blijven. Redenen hiervoor zijn dat Nederlanders langer hun eigen dentitie behouden, het aantal ouderen met complexe behandelingen toeneemt en de populariteit van cosmetische gebitsbehandelingen stijgt als gevolg van populaire make-over-programma’s.

Consolidatie
Een van de voordelen van private equity is dat dit bij kan dragen aan de wens van de jonge generatie tandartsen om het beroep anders dan het traditionele vrije beroep in te vullen. Dat meent Peter Roosenboom, hoogleraar Entrepreneurial Finance & Private Equity aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met anders doelt hij bijvoorbeeld op werken in loondienstverband of in groepsverband. Ander voordeel is volgens hem dat door bemoeienis van private equity de bedrijfstak als geheel efficiënter en goedkoper kan gaan functioneren. Dit wordt bereikt door het creëren van schaalvoordelen via gezamenlijk inkopen of een beter gestroomlijnde organisatie. De vraag is echter wie daar voordeel van heeft: de patiënt die lagere tarieven krijgt of de eigenaar cq investeringsmaatschappij die onder de streep meer overhoudt? Roosenboom denkt dat een deel van het verdiende geld zeker naar de investeerder gaat, want deze stapt niet in de zorgsector om de efficiëntievoordelen één op één aan patiënten door te geven. Desondanks is hij van mening dat private equity bijdraagt aan consolidatie van de branche in de markt.
Andere voordelen kunnen liggen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Volgens Enklaar kan door schaalvergroting een gestandaardiseerde manier van werken ontstaan die de kwaliteit bevordert. Dit constateert men ook bij Bencis/Dentconnect. Daar zijn naar eigen zeggen de mogelijkheden voor groei en investeringen in kwaliteit en organisatie door de inbreng van investeerder Bencis fors verbeterd. Inmiddels heeft dit geleid tot ISO-certificering en een groei van het aantal praktijken dat zich bij Dentconnect heeft aangesloten. Bencis ziet in de tandheelkunde voldoende mogelijkheden voor borging van de kwaliteit door continu te investeren in mensen, organisatie en equipment, zegt Van Gessel.

Keuzevrijheid
De nadelen van private equity zijn ongeveer dezelfde als de nadelen van dentale ketens. Zo denkt Roosenboom dat meer standaardisering het risico inhoudt dat tandartsen niet meer op hun eigen wijze kunnen werken. Hier kan de kwaliteit van de zorg onder gaan leiden, wat de reputatie van een keten of tandarts niet altijd ten goede komt. Ook moet ervoor worden gewaakt dat door ketenvorming de keuzevrijheid van de patiënt niet in het geding komt. Maar dat is nu nog niet het geval, zegt de Rotterdamse hoogleraar. Een ander nadeel van de komst van private equity-partijen is dat zij de prijzen van tandartspraktijken omhoog drijven, waardoor jonge tandartsen minder makkelijk een eigen praktijk kunnen kopen. Dit kan op termijn de dynamiek in de tandartsenwereld behoorlijk veranderen, meent Roosenboom.
De toekomst voor private equity in de tandheelkunde lijkt rooskleurig, gezien de veranderingen in het beroepsveld. Enklaar ziet zeker mogelijkheden voor groei. Momenteel is nog maar zo’n tien procent van de dentale markt in handen van al dan niet door private equity ondersteunde ketens, wat internationaal gezien nog niet zo veel is. In onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn er verhoudingsgewijs veel meer ketens, die tot zo’n vijftig procent van de tandheelkundige markt beslaan, aldus Enklaar. Aansluitend denkt Rooseboom dat de Nederlandse markt van dentale ketens zeker interessant is voor buitenlandse private equity-partijen.
Naast private equity zijn er overigens ook personen die vanuit hun privévermogen investeren in dentale ketens. Voor zover bekend is hier in Nederland één voorbeeld van; Freshtandartsen dat wordt gefinancierd door voormalig Elysee Dental-eigenaar Koen Clement. Die zegt zich te richten op langetermijninvesteringen en niet op het behalen van een hoog rendement op korte termijn.

Tekst: Karel Gosselink; Beeld: Shutterstock

Private equity
Private equity is risicodragend vermogen, afkomstig van beleggers, dat wordt gebruikt voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen. Zo luidt althans de definitie op Wikipedia. Ondernemingen die zich met private equity bezighouden, halen geld op bij institutionele beleggers als pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en banken. Dit geld brengen ze onder in een fonds, met uiteraard als oogmerk dat dat fonds rendement moet gaan opleveren. Daartoe wordt met vermogen uit het fonds een onderneming gekocht. Vaak wordt die onderneming gereorganiseerd of uitgebreid om de efficiency ervan te vergroten. Als dat is gebeurd, wordt de onderneming voor een winstgevende prijs verkocht, waardoor geld wordt verdiend voor de beleggers of aandeelhouders van het fonds.

Thema: 
NT-number: 
5
NT-year: 
2017

Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.