Al na het eerste consult laat een patiënt zich bij zijn nieuwe tandarts uitschrijven, omdat deze onder meer onmiddelijk, zonder overleg, röntgenfoto's wil maken. Deze tandarts ziet ook een caviteit die er volgens de opvolgend tandarts niet is. De patiënt dient daarop een klacht wegen oplichting in, omdat de tandarts een vuling in een gezonde kies had willen plaatsen. Is dat verwijtbaar of maakt de patiënt onnodig stennis?

Een caviteit zien die er niet is, is verwijtbaar, maar zonder mondinspectie foto's willen maken is dat nog veel meer.
0% (0 stemmen)
De patiënt maakt onnodig stennis, dan had hij eerst maar foto's moeten laten maken.
0% (0 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 0

Klacht
Op 7 september 2016 kwam klager voor een eerste consult bij de tandarts. Vlak voor dit eerste consult had klager zijn gebit laten checken door een familielid die tandarts is. Die constateerde dat er sprake was van tandsteen. Tijdens het consult wilde de tandarts zonder in klagers mond te hebben gekeken en zonder eerst te overleggen meteen röntgenfoto’s maken. Klager protesteerde hiertegen en heeft dit geweigerd. De tandarts, die aangaf dat hij zonder foto’s het gebit niet goed kon controleren, heeft dat uiteindelijk toch gedaan. Hij constateerde dat het gebit moest worden schoongemaakt, dat tandglazuur moest worden hersteld en dat er sprake was van een gaatje in een verstandskies. Klager was het niet eens met de gang van zaken en heeft zich meteen als patiënt laten uitschrijven. Een second opinion een week later leverde op dat zijn gebit inderdaad moest worden schoongemaakt, maar dat dat alles was. Klager heeft vervolgens per e-mail zijn beklag bij de tandarts gedaan, maar verder niets meer vernomen. Toen hij de nota van € 20,08 voor het consult op 7 september 2016 wilde betalen, bleek deze te zijn ingetrokken, wat klager als een schuldbekentenis zag. Volgens klager heeft de tandarts zich schuldig gemaakt aan oplichting, nu deze in een goede kies een vulling had willen plaatsen. 

Verweer
Op 7 september 2016 kwam klager voor het eerst in de praktijk van de tandarts als een nieuwe patiënt. De tandarts heeft zich voorgesteld, klager naar de behandelstoel begeleid en het controleprotocol uitgelegd (gezondheidsformulier, bitewing röntgenfoto’s, met een spiegel in de mond kijken, intraorale camera en overleg over het vervolg van de behandeling). Na de vragen omtrent klagers gezondheid heeft de tandarts klager uitgelegd dat hij foto’s ging maken om een goed beeld te kunnen krijgen van zijn kiezen en vullingen. Ook zijn deze foto’s van belang voor het vastleggen van de beginsituatie. Klager gaf vervolgens aan absoluut geen foto’s te willen laten maken. Dit kostte geld en dat had hij niet. De tandarts heeft klager geïnformeerd dat hij zonder foto’s de gebitssituatie niet goed kon bekijken en dat hij zonder gebitsfoto’s geen complete en goede controle kan uitvoeren. Er zijn geen röntgenfoto’s gemaakt. De tandarts heeft vervolgens wel het gebit van klager gecontroleerd. De tandarts constateerde een beginnende caviteit bij element 18 en een ontbrekend stukje glazuur op de 15. Omdat klager een slechte mondhygiëne had, heeft de tandarts een gebitsreiniging geadviseerd. Hierop zei klager dat hij dat niet wilde en dat hij geen geld had voor een behandeling. Klager is vervolgens weggelopen. Op 12 september 2016 heeft klager een factuur voor het consult ontvangen. Naar aanleiding van deze factuur is er een boze e-mail van klager binnengekomen. De tandarts beschouwde deze e-mail, mede gelet op zijn eerdere houding in de praktijk, als een bedreiging. De tandarts heeft vervolgens besloten om de behandeling niet te factureren, om zo problemen te voorkomen.

 

Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.