De Eklund Foundation heeft een subsidiebedrag van € 28.995,- toegekend aan dr. Monique Danser, als parodontoloog verbonden aan ACTA en voorzitter van de NVvP. Zij krijgt de subsidie voor haar onderzoek ‘Effect of daily flavonoid supplements on periodontal and systemic conditions before and after periodontal treatment’, met professor dr. Ubele van der Velden als promotor. De Eklund Foundation motiveert de toekenning van de subsidie als volgt: "De gunstige effecten van antioxidanten vanuit een gezondheidsperspectief zijn een populair onderzoeksveld. Deze studie zal het potentieel positieve effect van flavonoïden onderzoeken als aanvulling op conventionele parodontale behandeling, eventueel bijdragend tot een gunstig resultaat."

De subsidie aan Danser is een van de vier die dit jaar wereldwijd door de Eklund Foudation is toegekend. Deze stichting is in 2015 opgericht om onderzoek en educatie op het gebied van tandheelkunde mogelijk te maken. De stichting berust op een donatie van de familie Eklund, de oprichters van het Zweedse mondhygiënebedrijf TePe. Volgens Joel Eklund, voorzitter van de raad van bestuur van de Eklund Foundation. Onderscheiden de onderzoekers aan wie de subsidie is toegekend zich van een groot aantal internationale aanvragers en voldoen aan de beoordelingscriteria. “De geselecteerde projecten hebben de potentie om waardevolle kennis op desbetreffende terreinen toe te voegen”, aldus Eklund. (EB)

Nieuws categorie: 
Thema: 

Geef een reactie

CAPTCHA

Om uw reactie te plaatsen, dient u aan te geven dat u geen robot bent.