Wat gaat het kostenonderzoek van de NZa voor de mondzorg betekenen voor de tarieven van de tandarts? Hoe gaan verzekeraars om met declaraties van tandartsen? Waarom is het experiment met vrije tarieven in de mondzorg mislukt?  Zie hiervoor de artikelen en nieuwsberichten. 

Betalen met Bitcoin bij Dental Correct

Dental Correct start een test waarbij patiënten met de digitale munt Bitcoin kunnen betalen. Dental Correct heeft vijf vestigingen in Nederland en richt zich op behandelingen met Invisalign.

Gunstige uitspraak Hof over tariefcombinatie V21-V60

Het gebruik van de tariefcombinatie V21-V60 vóór 8 mei 2013 was niet verboden voor tandartsen. Deze uitspraak heeft het Hof Arnhem Leeuwarden vorige week gedaan naar aanleiding van de vordering van Achmea om volgens hen onterecht gedeclareerd geld door deze codecombinatie terug te krijgen.

Tandheelkundige ketens in de verkoop

Investeringsmaatschappij Bencis Capital Partners doet haar tandheelkundige ketens in Nederland na de zomer in de verkoop. Dit schrijft het Financieel Dagblad. In Nederland is Bencis eigenaar van Tandvitaal, Dentconnect en Samenwerkende Tandartsen, dat onlangs werd overgenomen door Dentconnect.

NZa: twee ton boete voor Groningse tandarts

De Nederlandse Zorgautortiteit (NZa) heeft Tandartsencombinatie Geertsema in Groningen een boete van tweehonderdduizend euro opgelegd voor verkeerd declareren. Na signalen van patiënten onderzocht de NZa declaratieoverzichten en patiëntendossiers uit 2014 van de Groningse praktijk.

Sturing geven aan de praktijk: doe meer met de jaarrekening

Het zit al in het woord: ‘jaarrekening’. Uit de tijd dat een tandarts één keer per jaar contact had met zijn accountant. Die probeerde dan wat uit te leggen, de tandarts wachtte vooral op het onderdeel ‘te betalen of te ontvangen belasting’. Dat is – als het goed is – leden tijd.

De zaak V21 – V60 in retrospectief

Het deed in 2014 veel stof opwaaien, de aantijging van Zilveren Kruis dat tandartsen verrichtingen onterecht zouden hebben gedeclareerd. Niet alleen vanwege de twijfelachtigheid van deze claim, maar ook omdat de verzekeraar er de publiciteit mee zocht.

Oude dag

Mijn eigen beleving bij ‘de oude dag’ is nog wat abstract. Ik heb nog niet goed een beeld hoe die eruit gaat zien. Een bekend gezegde is ook wel dat de meeste mensen wel oud willen worden, maar niet oud willen zijn. Misschien zijn we daarom ook niet bezig met de invulling van onze oude dag.

Voordeeltjes

Mensen worden blij van voordeeltjes, ook al is het vaak de spreekwoordelijke sigaar uit eigen doos. Omgekeerd leidt het mislopen van voordeeltjes vaak tot een zekere mineur. Na alle onheilstijdingen die ik normaal over u laat heenkomen, is het tijd om u op twee voordeeltjes te wijzen.

Boxswitch

Het jaar 2017 is begonnen en zo ook het belastingplan 2017. Naast de gebruikelijke indexaties, heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan in de heffing binnen box 3. Die heffing stond al wat langer ter discussie en wel vanwege de discrepantie tussen het fictieve en het feitelijke rendement.