Wat gaat het kostenonderzoek van de NZa voor de mondzorg betekenen voor de tarieven van de tandarts? Hoe gaan verzekeraars om met declaraties van tandartsen? Waarom is het experiment met vrije tarieven in de mondzorg mislukt?  Zie hiervoor de artikelen en nieuwsberichten. 

Miljoenennota: Fronttandvervanging tot en met 22 jaar

De leeftijd om fronttandvervanging vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering wordt vanaf 1 januari 2017 verlengd tot 23 jaar. Dit werd op 20 september tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt in de begroting van het ministerie van VWS. Tot nu toe gold de vergoeding tot 18 jaar.

Boete voor Groningse orthodontist

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de Praktijk voor Orthodontie Potgieser in Winschoten een boete op voor verkeerd declareren. Dat meldt de zorgautoriteit op haar website. De NZa deed in 2015 onderzoek bij deze Groningse praktijk naar aanleiding van signalen van patiënten.

Consumentenbond wil ervaringen met tandarts weten

De Consumentenbond roept consumenten op hun ervaringen met informatievoorziening over een behandeling door tandarts en orthodontist te melden. In 2015 leverde eenzelfde soort oproep van de bond samen met het tv-onderzoeksprogramma De Monitor zeshonderd reacties op.

NZa onderzoekt materiaal- en techniekkosten mondzorg

De Nederlandse Zorgautoritieit (NZa) gaat scherp toezien of consumenten niet te veel betalen voor hun kronen en bruggen. De kortingen die tandartsen en andere mondzorgaanbieders bij de inkoop van deze materialen en technieken vaak ontvangen, moeten zij volledig doorberekenen aan hun patiënten.

Post-VAR

In een ultieme poging de afschaffing van de VAR te voorkomen, heb ik de samenwerking gezocht met VvAA. Gezamenlijk hebben wij geprobeerd om de senatoren het naderende onheil van de Wet DBA te laten inzien. Helaas zonder het beoogde resultaat.

Saldinisten

In de bijna onophoudelijke stroom van jurisprudentie die zich dagelijks aan adviseurs opdringt, zie je af en toe wat spraakmakende titels voorbij komen. Zoals eind vorig jaar. Ik las de kop: “Saldinisten krijgen brief Belastingdienst”.

"Stop Wiebes!"

Wellicht vindt u deze titel wat aanmatigend en niet passend binnen de omgangsvormen. Ik sta persoonlijk wat op afstand van radicaal activisme en het is dan ook niet mijn titel. Die komt toe aan zzp-expert Pierre Spaninks.

Verlengde arm

De verlengde armconstructie is de mondzorg niet onbekend. Het houdt in dat de capaciteit wordt vergroot door de juiste mensen het juiste werk te laten doen, met als resultaat een breder aanbod tegen een lagere kostprijs.

Bestuursvoorzitter DSW Zorgverzekeraar

Tandartsen moeten massaal aan visitatie doen en hun beroepstitel verdedigen. Dat bevordert de kwaliteit en ze kunnen er in de media goed mee scoren. Bestuursvoorzitter Chris Oomen van DSW Zorgverzekeraar is daarvan overtuigd en trekt er graag met tandartsen in op.