Wat gaat het kostenonderzoek van de NZa voor de mondzorg betekenen voor de tarieven van de tandarts? Hoe gaan verzekeraars om met declaraties van tandartsen? Waarom is het experiment met vrije tarieven in de mondzorg mislukt?  Zie hiervoor de artikelen en nieuwsberichten. 

Strakkere NZa-regels orthodontie

Volgens de NZa zijn er signalen dat behandelaars vanuit financiële motieven in twee sessies beugels plaatsen voor een orthodontische behandeling van hun patiënten. Om dit tegen te gaan heeft de zorgautoriteit op 6 oktober besloten de declaratieregels per januari 2016 aan te passen.

SOH komt met Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg

De Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) laat weten binnenkort met een Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) te komen. Tandartsen die dit keurmerk gaan voeren, zouden daarmee laten zien dat zich onafhankelijk opstellen van overheidsbeleid en beroepsverenigingen in de mondzorg.

ZN komt met dialoogplatform over zorg

In de ideale wereld werkt de tandarts voor niks. Dit was een van de prikkelende stellingen in de paginagrote advertenties in dagbladen waarmee Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 8 september aandacht vroeg voor het online dialoogplatform Zorgdialoog.nu.

Hoogste kosten voor mondzorg in aanvullende verzekering

De hoogste kosten in de aanvullende verzekering per verzekerde zijn voor de mondzorg. Niet verwonderlijk aangezien 75 procent van de mondzorg privaat wordt gefinancierd. Per aanvullende verzekerde werd hier 112 euro aan uitgegeven in 2013. Fysiotherapie staat met 68 euro op de tweede plaats.

Koninklijk

Allereerst mijn felicitaties aan u, als beroepsgroep met het honderdjarig bestaan van de NMT. Daarnaast natuurlijk het gegeven dat het zijne Majesteit heeft behaagd deze beroepsvereniging met het predicaat koninklijk te onderscheiden.

Voordeeltjes?

Ik kan mij voorstellen, dat u bij het lezen van mijn column in Nt 02/2014 naarstig op zoek bent gegaan naar de voordeeltjes die de kop aankondigde. Ik vind het natuurlijk uitermate plezierig als u mijn column twee maal leest, maar met één keer ben ik u al erkentelijk.

Onhandig

Ik zou graag enige nuancering aanbrengen bij het artikel ‘CZ is onhandig bezig’ van Albert Feilzer en Daniël Wismeijer, in Nt 01/20-14, p. 30.

Trots

De artikelen in Nt 01/2014, p. 22 nodigen uit tot reflectie. In 1913 zette de NMT zich in om ‘aanpalende beroepen’ van zich af te houden. Dat is anno 2014 wel anders. Aan alle kanten moeten we terrein inleveren.

Vragen

Ongetwijfeld bent u bekend met de vragen die Tweede Kamerlid Pia Dijkstra stelde naar aanleiding van het onderzoek dat bureau Milliman in opdracht van de ANT deed. Dit onderzoek zou andermaal aantonen dat de vermeende tariefstijging in de mondzorg over het jaar 2012 feitelijk onjuist is.

Wantrouwen

Met het oog op de naderende feestdagen had ik voor het dit Nt een column in gedachten met een positieve inhoud. De actualiteit gaat echter voor, wederom vraagt het kostenonderzoek om aandacht. U houdt die positieve column natuurlijk van me tegoed.