Wat gaat het kostenonderzoek van de NZa voor de mondzorg betekenen voor de tarieven van de tandarts? Hoe gaan verzekeraars om met declaraties van tandartsen? Waarom is het experiment met vrije tarieven in de mondzorg mislukt?  Zie hiervoor de artikelen en nieuwsberichten. 

ONT: CZ dupeert tandprothetici

Zorgverzekeraar CZ betaalt tandprothetici sinds 1 juli minder voor het maken van een implantaatgedragen prothese dan de meeste andere verzekeraars. Dat schrijft Marnix de Romph, directeur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), op de blogsite Skipr.nl.

Schippers uit ongenoegen over prothesemaatregelen

VWS-minister Edith Schippers heeft haar ongenoegen uitgesproken over de beperkte voortgang van de mondzorgsector om tot maatregelen te komen om het oneigenlijk gebruik van implantaatgedragen gebitsprothesen te voorkomen. Dat heeft ze op 15 juni de Tweede Kamer laten weten.

Rechtbank Zwolle fluit Achmea terug

De rechtbank in Zwolle heeft op 3 juni Achmea in het ongelijk gesteld in een zaak waarin de zorgverzekeraar geld van een tandartspraktijk terugvorderde. De terugvordering van Achmea was gebaseerd op de uitkomsten van een in 2013 gehouden controle.

Verbluffend

De NZa voert een eventuele tariefaanpassing voor de mondzorg als resultante van het kostenonderzoek niet per januari aanstaande door. Wel zullen de tarieven worden aangepast met een inflatiecorrectie, ze gaan 3,79 procent omhoog. Is dat goed of slecht nieuws?

Heffing na heffing…

Om als ondernemer je strategie te kunnen bepalen, moet je op de hoogte zijn van de komende ontwikkelingen. Als je die kent, kun je erop anticiperen. Dat geldt ook voor de plannen van het kabinet. De derde dinsdag van september is zo’n moment.

Zonnig

Al vaker heb ik vanaf dit podium de aandacht gevraagd voor de btw. Deze columns zullen eerder een negatief beeld van deze belasting bij u hebben opgeroepen, dan een positief beeld. In de regel gaat dat beeld gepaard met een gevoel van onrechtvaardigheid en onnodige complexiteit.

Donkere wolken

Net nu het slechte voorjaar erop lijkt te zitten en er een begin aan de zomer lijkt te zijn gekomen, doemen er donkere wolken op. Niet alle gemaakte vakantieplannen hoeven direct gewijzigd te worden, want het zijn maar figuurlijke wolken.

“Negatief beeld drijft wig tussen patiënt en tandarts

Terwijl de tandartstarieven minder dan de inflatie toenemen, stijgen de premies voor de tandartsverzekering fors en dalen de uitgekeerde bedragen. Tot die conclusie kwam VvAA in een recent onderzoek. Wat was de legitimatie voor het onderzoek en wat beoogt VvAA ermee?

Alternatief voor aanvullend of niet verzekeren

De NMT introduceert eind dit jaar ixorg, een nieuwe onderneming met een product dat bestaat uit een budgetsysteem en een calamiteitenverzekering. De beroepsorganisatie hoopt daarmee een alternatief te bieden voor aanvullend verzekeren en niet-verzekeren.