Wat gaat het kostenonderzoek van de NZa voor de mondzorg betekenen voor de tarieven van de tandarts? Hoe gaan verzekeraars om met declaraties van tandartsen? Waarom is het experiment met vrije tarieven in de mondzorg mislukt?  Zie hiervoor de artikelen en nieuwsberichten. 

Eerstelijnszorg buiten Mededingingswet?

Minister Edith Schippers van VWS moet onderzoeken of huisartsen en andere disciplines in de eerstelijnszorg mogen samenwerken in hun onderhandelingen met zorgverzekeraars. Hierover heeft de Tweede Kamer gisteren een motie van SP en ChristenUnie aangenomen.

Terug naar het ziekenfonds

Veel mensen verlangen terug naar het ziekenfonds, blijkt uit de Regionale Zorgenquête die onlangs door dagblad de Gelderlander samen met de Stentor en Twentsche Courant Tubantia werd gehouden.

Besparing op prothesen op implantaten

Minister Edith Schippers van VWS beoordeelt in maart of ze voldoende vertrouwen heeft in de maatregelen die het veld gaat nemen om tien miljoen euro te besparen op de implantaatgedragen prothesen.

Eerste ervaringen met vrije tarieven (1)

Bij 40% van de tandartsen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar patiënten overgestapt naar een andere tandarts, maar bij eveneens 40% is dit niet gebeurd. Voorts hebben zich bij bijna alle tandartsen nieuwe patiënten gemeld, die in veruit de meeste gevallen ook zijn aangenomen.

Lezerspost: Kostenonderzoek

Wij tandartsen lopen met de beroepsgroep achter de feiten aan. Ik hoor en lees weinig anders dan prietpraat over prijzen, protocollen, kwaliteit en transparantie.

Lezerspost: Tarievenlijst

Tot veler teleurstelling maar zeker niet tot veler verassing werd het driejarig experiment met vrije tarieven – dat nooit een eerlijke kans heeft gehad – binnen een jaar door de politiek naar de vuilnisbak verwezen. Twee dagen na de start al luidden de alarmbellen.