Artikelen en nieuws over onderwijs, opleiding, nascholing en Nt-GSK Bachelorscriptie Award.

Hoogste onderscheiding orthodontie voor Kuitert

Rein Kuitert, universitair hoofddocent ACTA, heeft op 23 maart het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten gekregen. Hij ontving deze hoge onderscheiding vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de dentomaxillaire orthopaedie.

Veel aanmeldingen studie tandheelkunde

Maar liefst 1363 mensen hebben zich aangemeld voor de 259 beschikbare plaatsen voor de studie tandheelkunde volgend studiejaar. Daarmee behoort tandheelkunde tot een van de meest overtekende studies in Nederland, blijkt uit cijfers van de Volkskrant.

Nijmeegs gebouw opleiding tandheelkunde is vernieuwd:...

De afgelopen jaren stonden stond de Nijmeegse faculteit tandheelkunde in de steigers, maar nu de renovatie bijna achter de rug is, mag het resultaat er zijn. Waar het gebouw voorheen werd omschreven als donker en onoverzichtelijk, voeren licht, openheid en transparantie nu de boventoon.

“Altijd blijven nadenken: 'Klopt dat wel?'”

Met hun scriptie De stijfheid van humaan dentine, composiet en Biodentine wonnen Martijn Koole, Arjan Hofte en Chris Dekker (vlnr) op 2 mei de eerste prijs van de Nt-GSK Bachelorscriptie Award. Hun boodschap: “Ga af op de feiten en niet op een verkooppraatje van de fabrikant.”

Het effect van Elmex Erosion Protection op tandglazuur

Wat is de invloed van tandenpoetsen op het verlies van tandglazuur bij blootstelling aan citroenzuur of jus d’orange en het toepassen van het mondspoelmiddel Elmex® Erosion Protection? Vadjiha Behbodi en Juliette Simons onderzochten het in het kader van hun bachelorscriptie.