Artikelen en nieuws over onderwijs, opleiding, nascholing en Nt-GSK Bachelorscriptie Award.

Een aspirientje tegen tandbederf?

Ierse wetenschappers denken dat een simpel aspirientje een nieuw middel kan zijn in de strijd tegen tandbederf. Uit onderzoek van de Queen's University in Belfast blijkt dat acetylsalicylzuur – een van de bestanddelen van aspirine – een beschadigde structuur in tanden en kiezen kan herstellen.

Veel kindergebitten gepoetst tijdens Kidsfabriek

Op 19 augustus vond voor de vijfde keer Kidsfabriek plaats in de SSPhal te Ulft. Tien mondhygiënisten en studenten ontvingen daar driehonderd kinderen en hun ouders. Die konden meedoen aan workshops tanden poetsen, zuurgraad meten en een quiz.

‘Water-only beleid' goed tegen cariës

Volgens onderzoekers in Nieuw-Zeeland daalt de hoeveelheid cariës spectaculair wanneer kinderen op de basisschool uitsluitend nog water te drinken krijgen en hun ouders ze een gezonde lunch meegeven.

Nieuw studieboek mondzorg aan ouderen

Claar van der Maarel-Wierink, hoofd van de opleiding tandarts-geriatrie bij SBT in Amsterdam, kreeg onlangs het eerste exemplaar uitgereikt van Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen In dit studieboek beschrijven - op theoretische én praktische wijze -Wim Klüter en Cees de

Kiezen voor de meest geschikte student

 

Al tien jaar geldt een numerus fixus van 243 plaatsen voor de studie tandheelkunde. Het aantal aanmeldingen is vier tot zes keer zo groot. Dat maakt forse selectie nodig, waarvoor elke universiteit een eigen systeem hanteert.

Nijmeegs gebouw opleiding tandheelkunde is vernieuwd:...

De afgelopen jaren stonden stond de Nijmeegse faculteit tandheelkunde in de steigers, maar nu de renovatie bijna achter de rug is, mag het resultaat er zijn. Waar het gebouw voorheen werd omschreven als donker en onoverzichtelijk, voeren licht, openheid en transparantie nu de boventoon.

“Altijd blijven nadenken: 'Klopt dat wel?'”

Met hun scriptie De stijfheid van humaan dentine, composiet en Biodentine wonnen Martijn Koole, Arjan Hofte en Chris Dekker (vlnr) op 2 mei de eerste prijs van de Nt-GSK Bachelorscriptie Award. Hun boodschap: “Ga af op de feiten en niet op een verkooppraatje van de fabrikant.”

Het effect van Elmex Erosion Protection op tandglazuur

Wat is de invloed van tandenpoetsen op het verlies van tandglazuur bij blootstelling aan citroenzuur of jus d’orange en het toepassen van het mondspoelmiddel Elmex® Erosion Protection? Vadjiha Behbodi en Juliette Simons onderzochten het in het kader van hun bachelorscriptie.