Artikelen en nieuws over onderwijs, opleiding, nascholing en Nt-GSK Bachelorscriptie Award.

Hoogste onderscheiding orthodontie voor Kuitert

Rein Kuitert, universitair hoofddocent ACTA, heeft op 23 maart het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten gekregen. Hij ontving deze hoge onderscheiding vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de dentomaxillaire orthopaedie.

Veel aanmeldingen studie tandheelkunde

Maar liefst 1363 mensen hebben zich aangemeld voor de 259 beschikbare plaatsen voor de studie tandheelkunde volgend studiejaar. Daarmee behoort tandheelkunde tot een van de meest overtekende studies in Nederland, blijkt uit cijfers van de Volkskrant.

Angry Birds: is boosheid gerelateerd aan bruxisme?

Een mogelijke oorzaak van bruxisme is te vinden in de aanwezigheid van psychosociale factoren, waarvan de meest onderzochte factoren angst en stress zijn. Emese van Pinxteren en Eline Veldhuis onderzochten in het kader van hun bachelorscriptie de relatie tussen bruxisme en boosheid.

Radiografische interpretatie van parodontale problematiek

Tandartsen en mondhygiënisten zitten niet allemaal op dezelfde golflengte ten aanzien van taakherschikking. Een van de redenen is dat er twijfels zijn over de competentie van mondhygiënisten. Ten aanzien van die competentie is echter slechts een aantal onderzoeken verricht.

KRT-punten verdienen door het Nt te lezen

Van de ongeveer achtduizend praktiserende tandartsen staat meer dan de helft ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Om KRT-lid te worden en te blijven moeten zij aan een aantal verplichtingen voldoen.