Artikelen en nieuws over onderwijs, opleiding, nascholing en Nt-GSK Bachelorscriptie Award.

‘Water-only beleid' goed tegen cariës

Volgens onderzoekers in Nieuw-Zeeland daalt de hoeveelheid cariës spectaculair wanneer kinderen op de basisschool uitsluitend nog water te drinken krijgen en hun ouders ze een gezonde lunch meegeven.

Nieuw studieboek mondzorg aan ouderen

Claar van der Maarel-Wierink, hoofd van de opleiding tandarts-geriatrie bij SBT in Amsterdam, kreeg onlangs het eerste exemplaar uitgereikt van Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen In dit studieboek beschrijven - op theoretische én praktische wijze -Wim Klüter en Cees de

Hoogste onderscheiding orthodontie voor Kuitert

Rein Kuitert, universitair hoofddocent ACTA, heeft op 23 maart het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten gekregen. Hij ontving deze hoge onderscheiding vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de dentomaxillaire orthopaedie.

Het effect van Elmex Erosion Protection op tandglazuur

Wat is de invloed van tandenpoetsen op het verlies van tandglazuur bij blootstelling aan citroenzuur of jus d’orange en het toepassen van het mondspoelmiddel Elmex® Erosion Protection? Vadjiha Behbodi en Juliette Simons onderzochten het in het kader van hun bachelorscriptie.

Angry Birds: is boosheid gerelateerd aan bruxisme?

Een mogelijke oorzaak van bruxisme is te vinden in de aanwezigheid van psychosociale factoren, waarvan de meest onderzochte factoren angst en stress zijn. Emese van Pinxteren en Eline Veldhuis onderzochten in het kader van hun bachelorscriptie de relatie tussen bruxisme en boosheid.

Radiografische interpretatie van parodontale problematiek

Tandartsen en mondhygiënisten zitten niet allemaal op dezelfde golflengte ten aanzien van taakherschikking. Een van de redenen is dat er twijfels zijn over de competentie van mondhygiënisten. Ten aanzien van die competentie is echter slechts een aantal onderzoeken verricht.