“Afgebroken instrument niet verzwijgen”

Naam spreker: 
Michiel de Cleen