E-learning met video’s

E-learning met video’s

Uit een boek leren is passé. Cursisten die praktijkeducatie bij Dentallect volgen, krijgen e-learning aan de hand van video’s. Sherif el Boushy, directeur en tandarts bij

De Tandartsengroep in Delft, zit vol met ambities voor zijn bedrijf.

Wat doet u als u moeite heeft met het vinden van goede assistenten en er veel niveauverschil zit tussen de assistenten die u al heeft? Sherif el Boushy liep hier tegenaan en besloot in 2004 om zijn assistenten zelf te gaan opleiden. Hij maakte boekjes met hoofdstukken over onder meer anatomie, pathologie en vullingen. Hierin, en in het leren met de assistenten, ging nogal wat tijd zitten. El Boushy, naast tandarts ook bedrijfskundige, bedacht of het niet makkelijker kon en kreeg toen een ingeving: “Wat nou als we de lessen opnemen op camera en de assistenten thuis de video’s kunnen bekijken?” Dentallect, een samenvoeging van de woorden dental, intellect en lectures, was geboren.

Controle

De eerste video, die El Boushy in 2011 maakte, liet hij zien aan een e-learning specialist, die zijn enthousiasme deelde. Volgens de Delftse tandarts El Boushy was het een heel avontuur om zijn weg te vinden in de wereld van e-learning. Temeer daar al snel bleek dat het hele project te groot, te duur en te intensief was om alleen intern te gebruiken. Sinds 2013 kunnen daarom ook andere praktijken van Dentallect gebruik maken.

Vooral het editen van de video’s viel El Boushy zwaar: “Een monsterklus”. Omdat het om het opleiden van assistenten gaat, luistert het ook nog eens heel nauw. Een foutje is zo gemaakt, dus worden de video’s gecontroleerd door andere tandartsen. In ongeveer de helft van de video’s is El Boushy zelf docent, de andere video’s worden gedoceerd door een andere collega, specialist of professional. Enkele bekende namen die El Boushy aan Dentallect heeft weten te binden: Wolter Brands, Dorothé Voet, Jos Deurlo, Baucke van Minnen, Jan Willem de Boer, Sjoerd Kuiken en Astrid van Zon. “Ik probeer echt iemand te vinden die expertise heeft, maar dat is vaak onvoldoende. Mensen moeten ook didactisch een goed verhaal kunnen brengen. Tot slot zorgt de chemie die ze met mij hebben dat het uiteindelijk een goed product wordt”, aldus El Boushy.

Behalve het monteren van de video’s kost ook het maken van goede toetsvragen veel tijd. Die moeten betrouwbaar zijn en er moeten geen vragen tussen zitten waarover discussie kan ontstaan. Ook op het gebied van design en vormgeving komt veel kijken, maar dat heeft El Boushy uitbesteed. Behalve een cameraman heeft hij een onderwijskundige in dienst, een programmeur die de website onderhoudt en iemand die de e-learningmodules ontwerpt. De afgelopen jaren was El Boushy drie à vier dagen per week met Dentallect bezig, daarnaast behandelt hij nog patiënten.

Modules

Dentallect heeft ongeveer vijftig modules over verschillende onderwerpen. Elke module bevat, naast een lesvideo van doorgaans een uur, zo’n honderd vragen waarvan het systeem er per keer willekeurig 25 vragen uitkiest. Op die manier zijn de toetsen dus steeds anders als je ze vaker maakt. De werkgever, die ook het account beheert, bepaalt in overleg met de medewerkers welke modules zij doen. Om weerstand voor thuiswerken weg te nemen, krijgen medewerkers in de praktijk van El Boushy per module twee uur werktijd cadeau. Een tandarts kan zijn medewerkers volgen aan de hand van een leerlingvolgsysteem. Zo kan hij precies zien met welke module iemand bezig is geweest, hoe lang en welk cijfer er is behaald. Dentallect richt zich voornamelijk op assistenten. De cursussen zijn dus niet op academisch niveau, maar sommige modules kunnen volgens El Boushy ook voor tandartsen interessant zijn. Bijvoorbeeld die over infectiepreventie. Momenteel maken er in totaal zo’n tweeduizend mensen, verdeeld over ruim honderd praktijken, gebruik van de cursussen. De video’s worden opgenomen in de praktijk van El Boushy. Op dit moment wordt er een aparte studio gebouwd waar de presentatielessen worden gegeven. Daaronder verstaat El Boushy de lessen die niet in een behandelkamer opgenomen hoeven te worden. Cursisten krijgen niet alleen standaard meerkeuzevragen voorgeschoteld. Ze krijgen ook animaties te zien van bijvoorbeeld een kaak waarbij ze vervolgens de juiste naam van elk onderdeel moeten zoeken. Dentallect maakt verder in de lessen gebruik van open bronnen zoals YouTube. El Boushy: “Er zijn op YouTube uitstekende video’s te vinden en daar linken we wel eens naartoe, als extra verdieping.”

Op de site van Dentallect worden de voordelen van e-learning op een rij gezet: men kan 24/7 van de cursussen gebruik maken, de cursussen op eigen tempo volgen, onbeperkt herhalen, er is geen reis- en wachttijd en het is beeldender dan leren uit een boek. Maar zitten er ook nadelen aan? El Boushy: “Een nadeel is dat sommige mensen graag contact willen met leraren of andere cursisten en dat gaat met honderd procent

e-learning niet. Daarnaast moeten de gebruikers discipline hebben om de cursus thuis te volgen. Een ander nadeel kan zijn dat er goede afspraken moeten worden gemaakt over vergoedingen als assistenten een cursus in hun eigen tijd moeten doen.”

E-learning met video’s

Verandering

Voor zichzelf vindt El Boushy een nadeel dat de modules regelmatig moeten worden geüpdatet. De meeste lessen, zoals anatomie of pathologie, zijn vrij klassiek en niet aan verandering onderhevig. Maar sommige lessen zijn dat wel, bijvoorbeeld de module over infectieleer, waarbij de nieuwe Richtlijn Infectiepreventie onlangs is ingegaan. De docent van de betreffende video neemt daarin de verantwoordelijkheid om het onderwerp up to date te houden. El Boushy’s ervaring is dat zwakkere leerlingen vaak baat bij hebben bij e-learning. “Een docent in de klas is vaak ongeduldig. Hij houdt zich liever bezig met de slimmere leerlingen en laat hen het tempo bepalen. Zwakkere leerlingen kunnen nu thuis de video nog een keer bekijken en de vragen maken. Niets is zo geduldig als de computer.”

Concurrentie

Dentallect treedt niet actief naar buiten om cursisten te werven. Er wordt alleen eens per maand een nieuwsbrief verstuurd. Vorig jaar bedroeg de omzet zo’n 180.000,- euro. Niet bijster veel, geeft El Boushy toe. “Eigenlijk is het onmogelijk daarmee een platform op een niveau als dat van Dentallect mee te bekostigen.” Een bekende concurrent van Dentallect is CME-online van E-wise. El Boushy denkt dat Dentallect veel rijker is in de manier waarop ze modules aanbieden. Ook ACTA heeft met ACTA Dental Education een klassikaal praktijkeducatiesysteem voor assistenten. En dan is er nog Edin, dat onlangs een mbo-4 erkenning kreeg, al ziet El Boushy Edin niet zozeer als concurrent omdat ze geen e-learning aanbiedt maar dagcursussen.

Mbo 4-erkenning

El Boushy heeft de ambitie om met Dentallect erkende mbo-4 diploma’s te mogen afgeven. Er wordt al een tijd gediscussieerd over het feit of tandartsassistenten over een wettelijk erkend mbo-4 diploma moeten beschikken. “Als particulier opleider kun je erkenning van de overheid krijgen als je het kwalificatiedossier afdekt. Dentallect dekt momenteel het kwalificatiesysteem voor meer dan negentig procent af. We kunnen de komende tijd dus de laatste sprint gaan maken om ook een wettelijk erkende mbo-4 opleiding te worden.”

Een voordeel van de mbo-4 vindt El Boushy dat er eisen zijn ten aanzien van de examinering. Hij denkt dat Dentallect op dat gebied de stevigst toetsende partij in de markt is. “Overal in Nederland kan een assistent een cursus doen. Ze kan de hele dag slapen en aan het eind van de dag krijgt ze haar diploma omdat ze aanwezig was. Bij Dentallect werkt het zo niet, omdat je de toets goed moet maken. Dan pas krijg je je certificaat.” Een lastig punt is nog wel dat de toets in een gecontroleerde omgeving moet worden gemaakt om een mbo-4 erkenning te krijgen, en dat kan momenteel nog niet.

Verder is het zo dat het product inmiddels bijna volledig is, vertelt hij. “Ik wilde de opleiding voor de tandartsassistent compleet hebben en dat is nu bijna het geval. Hierna ga ik bekijken of ik me op een andere markt wil richten, bijvoorbeeld die van de tandarts of mondhygiënist.”

Vol zirkonium kroon: wel of niet toepassen?
Content

Vol zirkonium kroon: wel of niet toepassen?

Volledig van zirkonium vervaardigde kronen (monolithic zirconia) zijn relatief nieuw. Deze voor de patiënt goedkope oplossing wint aan populariteit. Door het ontbreken van valide onderzoeksgegevens en gebruikerservaringen raadt reconstructief tandarts Aad Zonnenberg toepassing van volledig zirkonium kronen vooralsnog echter af. Een oproep op LinkedIn naar de ervaringen met volledig zirkonium leverde enige tijd geleden een […]

Read More
Supergemotiveerd en met oog voor preventie: van mondhygiënist tot tandarts
Content

Supergemotiveerd en met oog voor preventie: van mondhygiënist tot tandarts

Uitgeloot worden voor de studie tandheelkunde, meer ambitie hebben of afwisseling en uitdaging willen; jaarlijks besluiten enkele mondhygiënisten verder te studeren voor tandarts. Een lang traject, want je bent zo een jaar of acht, negen bezig. Maar dan krijg je wel tandartsen met feeling voor mondhygiëne, communicatie en preventie, denken drie ervaringsdeskundigen. Al haar hele […]

Read More
Biocompatibel vulmateriaal
Content

Biocompatibel vulmateriaal

GCP Dental ontwikkelde een vulmateriaal op basis van glas en is daarvan de enige leverancier ter wereld. Over drie jaar willen ze dat de helft van de tandartsen het materiaal gebruikt. Een biocompatibel vulmateriaal ontwikkelen. Met dat doel werd GCP, dat staat voor Glass Carbomer Product, in 2004 gestart. Directeur Lekhram Changoer begon het bedrijf […]

Read More