Tandarts, wees op uw hoede

Tandarts, wees op uw hoede

De ANT waarschuwt individuele tandartsen voor een uitnodiging die zij kunnen krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa nodigt momenteel verschillende individuele tandartsen uit voor een gesprek over de vraag hoe men in het veld tegen de prestatielijst aankijkt. De ANT is hierover door verschillende leden benadert met vragen. Er bestaat bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over wat er met de resultaten van deze steekproef gebeurt, wat in het verleden nooit in het voordeel van de beroepsgroep heeft gewerkt, zo laat de beroepsvereniging in een persbericht weten. Hierin valt ook een reactie van de NZa te lezen: “In de komende periode willen we inventariseren welke knelpunten enerzijds en voordelen anderzijds door zorgaanbieders worden ervaren bij de huidige prestatielijst en/of welke toekomst zij zien voor de beleids- en prestatiestructuur in de mondzorg. (…) De gesprekken helpen ons bij de vorming van het (toekomstig) beleid, om een antwoord te krijgen op de vraag of en eventueel welke aanpassingen aan de prestatielijst (tariefbeschikking) nodig zijn.” De ANT vindt deze wijze van onderzoek niet het geschikte middel voor het trekken van conclusies over het toekomstig tarievenbeleid dat een hele beroepsgroep aangaat. De beroepsvereniging waarschuwt tandartsen dan ook op hun hoede te zijn en adviseert tandartsen die door de NZa worden benaderd contact op te nemen met de ANT. (LJ)