Tandarts, wees op uw hoede

Tandarts, wees op uw hoede

De ANT waarschuwt individuele tandartsen voor een uitnodiging die zij kunnen krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa nodigt momenteel verschillende individuele tandartsen uit voor een gesprek over de vraag hoe men in het veld tegen de prestatielijst aankijkt. De ANT is hierover door verschillende leden benadert met vragen. Er bestaat bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over wat er met de resultaten van deze steekproef gebeurt, wat in het verleden nooit in het voordeel van de beroepsgroep heeft gewerkt, zo laat de beroepsvereniging in een persbericht weten. Hierin valt ook een reactie van de NZa te lezen: “In de komende periode willen we inventariseren welke knelpunten enerzijds en voordelen anderzijds door zorgaanbieders worden ervaren bij de huidige prestatielijst en/of welke toekomst zij zien voor de beleids- en prestatiestructuur in de mondzorg. (…) De gesprekken helpen ons bij de vorming van het (toekomstig) beleid, om een antwoord te krijgen op de vraag of en eventueel welke aanpassingen aan de prestatielijst (tariefbeschikking) nodig zijn.” De ANT vindt deze wijze van onderzoek niet het geschikte middel voor het trekken van conclusies over het toekomstig tarievenbeleid dat een hele beroepsgroep aangaat. De beroepsvereniging waarschuwt tandartsen dan ook op hun hoede te zijn en adviseert tandartsen die door de NZa worden benaderd contact op te nemen met de ANT. (LJ)

Vol zirkonium kroon: wel of niet toepassen?
Content

Vol zirkonium kroon: wel of niet toepassen?

Volledig van zirkonium vervaardigde kronen (monolithic zirconia) zijn relatief nieuw. Deze voor de patiënt goedkope oplossing wint aan populariteit. Door het ontbreken van valide onderzoeksgegevens en gebruikerservaringen raadt reconstructief tandarts Aad Zonnenberg toepassing van volledig zirkonium kronen vooralsnog echter af. Een oproep op LinkedIn naar de ervaringen met volledig zirkonium leverde enige tijd geleden een […]

Read More
Supergemotiveerd en met oog voor preventie: van mondhygiënist tot tandarts
Content

Supergemotiveerd en met oog voor preventie: van mondhygiënist tot tandarts

Uitgeloot worden voor de studie tandheelkunde, meer ambitie hebben of afwisseling en uitdaging willen; jaarlijks besluiten enkele mondhygiënisten verder te studeren voor tandarts. Een lang traject, want je bent zo een jaar of acht, negen bezig. Maar dan krijg je wel tandartsen met feeling voor mondhygiëne, communicatie en preventie, denken drie ervaringsdeskundigen. Al haar hele […]

Read More
Biocompatibel vulmateriaal
Content

Biocompatibel vulmateriaal

GCP Dental ontwikkelde een vulmateriaal op basis van glas en is daarvan de enige leverancier ter wereld. Over drie jaar willen ze dat de helft van de tandartsen het materiaal gebruikt. Een biocompatibel vulmateriaal ontwikkelen. Met dat doel werd GCP, dat staat voor Glass Carbomer Product, in 2004 gestart. Directeur Lekhram Changoer begon het bedrijf […]

Read More