Fred rozema benoemd tot hoogleraar orale geneeskunde

Fred rozema benoemd tot hoogleraar orale geneeskunde

Professor dr. Fred Rozema is benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde aan ACTA. In zijn onderwijs en onderzoek verbindt Rozema algemeen medisch en specifiek tandheelkundig handelen aan elkaar. Hij bestudeert hiertoe onder meer de relatie tussen het microbioom/proteoom en slijmvliesreacties in de mondholte als gevolg van stamceltransplantatie. In het onderwijs komt de nadruk te liggen op algemene ziekteleer, de manifestaties daarvan in de mondholte en het veilig behandelen van medisch gecompromitteerde patiënten. Rozema werkt sinds 1995 als mka-chirurg in het HagaZiekenhuis. Daarnaast is hij sinds 2012 bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI) bij ACTA en werkzaam hij bij de afdeling MKA van het Academisch Medisch Centrum. Rozema bekleedt verschillende bestuurlijke en adviesfuncties. Zo is hij lid van de richtlijncommissie Antibioticagebruik bij tandheelkundige ingrepen en voorzitter van de Ethische Commissie Tandheelkunde van ACTA, het Consilium Chirurgicum Oris (NVMKA) en het KNMT Fonds Mondgezondheid. (LJ)